.
Guidelines for FSIII

  • Husk altid at lave medicin notat i Nexus
  • Husk altid at relatere/knytte observationsnotat til en eller flere tilstande, hver gang.

Via kørelisten kommer du ind på en oversigt, hvor du kan tilgå ’hverdagsliv’, hvor instruktioner om indsatsen hos borgeren er skrevet, og hvor du skriver observationer fra.

Endvidere kan en lang række af andre skemaer ses på borgeren ved at scrolle ned i bunden af siden. Har borgeren indsatser omkring medicin, vil dette ligge øverst.

Trykker du på hverdagsliv, kommer du ind, hvor du kan læse, hvad du skal udføre, og hvis der er noget, som du skal have en opmærksomhed på.

Har du ikke udført, hvad der stod i ’hverdagsliv’ eller har observeret noget usædvanligt hos borgeren, skal du skrive en observation.

Dette gøres ved at trykke på TEKSTEN ’Observationer’.

  • Herefter kommer du ind på et billede, hvor du kan læse tidligere observationer på borgeren samt tilføje nye.
  • Du tilføjer nye observationer ved at trykke på ’+’.
  • Herefter sættes prik i ’.Observation’ og du trykker ’Okay’.

Udlevering/registrering

Android:
Brugeren skal holde fingeren inde på kolonnen med sammentællingen af de forskellige administrationstyper. Herved vil der blive vist to knapper:

  • Givet (anvendes hvis medicinen er givet til borgeren)
  • Ikke givet (anvendes hvis medicinen bevidst ikke er givet til borgeren)

Iphone:
Brugeren skal holde fingeren på rækken med sammentællingen af de forskellige administrationstyper og trække fra højre mod venstre.
Herved vil der blive vist to knapper:

  • Givet (grøn, anvendes hvis medicinen er givet til borgeren)
  • Ikke givet (grå anvendes hvis medicinen bevidst ikke er givet til borgeren)

Efter udlevering/registrering:

Brugeren trykker på den ønskede handling, herefter vil registreringen blive vist ud for de pågældende grupper.

Registreringen “Givet” vil blive vist som et flueben-ikon ud for hver gruppe, mens Registreringen “Ikke givet” vil blive vist som et minus-ikon ud for hver gruppe. Derudover vil grupperne blive lysegrå. Det sidstnævnte indikerer at gruppen er “behandlet”.

Hvis der i stedet for et flueben-ikon eller et minus-ikon vises en skråstreg, betyder det, at der, inden for gruppen, er nogle ordinationer, der er registreret som givet, og andre der er registreret som ikke givet eller slet ikke registreret.

Brugeren kan i denne situation klikke på gruppen for at se ud for hver enkelt ordination, hvad der er registreret. Det bliver vist på de enkelte præparater ligesom på gruppeniveau, med et flueben-ikon eller minus-ikon.

Det er yderst vigtig at man opretter et medicinnotat, ved ændringer eller lign. hos borger.

Android:

Iphone:

Husk vi har en PlejeVikar app, hvor du kan klare alt med hensyn til vagter og rådighed. Du kan downloade lige herunder: