Erfaring er grundlaget

Vi arbejder ud fra vores erfaring og kendskab til branchen som helhed og den enkelte kundes behov og værdisæt i særdeleshed.

Vi kortlægger omhyggeligt nye kunders behov og ønsker ved opstartsmøde og fastholder et tæt, kontinuérligt samarbejde via faste kundekonsulenter, der løbende evaluerer ønsker og krav til os og til de vikarer vi sender ud.

Når den enkelte opgave lægges hos os, prioriteres den i samarbejde med kunden. Vi kender rutinerne ved både akutte vagtbehov og ved langtidsplanlægning, og deadline for status og tilbagemelding aftales individuelt fra gang til gang. Som udgangspunkt søger vi altid at melde tilbage indenfor ganske kort tid.

Internt arbejder vi med én overordnet ansvarlig person pr. kunde. Det er denne person der har hovedansvaret for at deadlines overholdes, sikre kontiuitet og status bliver meldt tilbage. Men vi arbejder allesammen på at dække de enkelte vagter.