Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Plejevikar ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Plejevikar ApS
Himmelev Sognevej 95 A,
4000 Roskilde
CVR-nr.: 21303577

Telefon: 70 110 230
E-mailadresse: plejevikar@plejevikar.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Vi lægger cookies på din enhed, for at sikre en god oplevelse når du besøger vores hjemmeside, hvor der bl.a. huskes hvilke sider du har været inde på. Desuden indsamler vi oplysninger via Google Analytics, som skal medvirke til at give os statistik over brugen af vores hjemmeside, og hjælpe til at vi kan forbedre oplevelsen på hjemmesiden.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler oplysninger om din Ip-adresse via Google Analytics, og vi indsamler oplysninger om de opslag du laver på vores hjemmeside.
  Hvis du kun læser opslag på vores hjemmeside, så har vi altså ikke informationer, der kan identificere dig som person, men alene oplysninger om den Ip-adresse du tilgår websitet fra.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne kommer fra din egen enhed.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside opbevares af Google Analytics i 26 måneder.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At sikre at din ansøgning behandles sagligt, og såfremt du ønsker at blive registreret i vores jobdatabase at vi har de nødvendige oplysninger til at matche dig med et muligt job.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler dine oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, uddannelse og kompetencer, kørekort og bil oplysninger, straffeattest samt eventuelle referencer du har oplyst til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Når du er jobansøger behandler vi udelukkende oplysninger, som du selv giver os. Hvis du ansættes hos os, så behandler vi desuden oplysninger fra SKAT, samt oplysninger om dine vagter hos vores kunder, som ligger til grund for dine lønudbetalinger, samt oplysninger om dine kompetencer, som bruges til at matche dig bedst muligt med vores kunders opgaver.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid det tager at behandle din ansøgning. Hvis du får afslag på din ansøgning, så slettes dine oplysninger hos os straks efter, og hvis du tilbydes at blive vikar, så opbevares dine oplysninger under hele din tilknytning, og de oplysninger vi af hensyn til offentlige myndigheder er forpligtede til at opbevare gemmes i fem år.
  Såfremt du har ønsket at blive registreret i vores database med henblik på rekruttering til en fast stilling, så opbevares dine data i maksimalt 12 måneder.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Da vi i praksis kun handler med firmaer og offentlige myndigheder, så er behandlingen af personoplysninger begrænset.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler de oplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere og gennemføre de bestilte ydelser. Det vil typisk være kundenavn, adresse, bestillernavn, cvr-nummer, ean-nummer, oplysninger om den bestilte ydelse samt betalingsbetingelser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne modtager vi fra dig som kunde, bortset fra betalingsbetingelserne, som vi selv tilføjer til kundekortet.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid vi har samhandel. Efterfølgende vil de oplysninger vi af hensyn til offentlige myndigheder skal opbevare, blive gemt i fem år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger påwww.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Plejevikars persondatapolitik skrevet 11/5 2018.