En anderledes måde at arbejde på

Der kan være mange indgange til at blive vikar.

Nogle bruger det som supplement til en fast indtjening, mens andre ønsker at arbejdsliv med fuld frihed til at vælge hvor og hvornår de vil arbejde.

Man kan også bruge vikar jobbet til at se mange forskellige arbejdspladser, så man er godt rustet til senere at vælge en fast stilling.
For de fleste er vikararbejdet en chance for at blive inspireret og fagligt udviklet, da man vil komme til at udføre mange forskelligartede arbejdsopgaver, og møde mange spændende mennesker.

Mange vikarer vælger at arbejde fuld tid, og lever af det – og lever med de udsving der kan være i indtjeningen hen over året. Andre bruger det som et supplement til et fast job, når de har tid, lystb og overskud til det.

Hvis du vælger at være fuldtids vikar, skal du være opmærksom på, at din grad af fleksibilitet, i høj grad er bestemmende for hvor mange vagter du kan få, og dermed hvor mange penge du kan tjene.
Desto mere du sætter dig til rådighed, og jo mere fleksibel du er med både indevagter, udevagter og sygehusvagter, jo flere vagter kan vi tilbyde dig.

Vi forsøger i videst muligt omfang, at boke dig tæt på din bopæl, men mobilitet fra din side giver naturligvis øgede muligheder for opgaver.

Uanset om du vil lægge få eller mange timer hos os, er vi glade for din indsats.

Vikarens 10 bud

  • Du skal være fleksibel
  • Du skal være mobil (bil el. cykel)
  • Du skal altid møde til tiden
  • Du skal have et positivt og imødekommende væsen
  • Du skal kunne falde ind i hverdagen, på niveau med det faste personale
  • Du skal have lyst til en –nogle gange– uforudsigelig hverdag
  • Du skal have et godt helbred med et minimum af sygedage
  • Du skal være velsoigneret
  • Du skal kunne tale og forstå dansk
  • Du skal have ren straffeattest