En opgave sættes i gang…

For at give en idé om hvordan vi arbejder, giver vi her en oversigt over de enkelte punkter i en bookingsituation / arbejdsgang.

Når vi får en opgave ind lægger vi den, som det første, ind i vores bookingsystem.
Når opgaven er tastet ind i systemet, resulterer det i en liste over de vikarer indenfor den søgte faggruppe, der har oplyst at de er ledige på det givne tidspunkt. Ud fra hver enkelt vikar er der markeret om man har været hos kunden tidligere.

Ud fra denne liste ringer vi så vikarerne op i rækkefølge, alt efter deres erfaringer, hvor tæt på opgaven de bor, hvilke ønsker de har oplyst at de har etc.
Når en vikar tager en opgave, tastes det ind i systemet og kunden ringes op med oplysning om navn på den vikar der kommer.

Hvis vikaren sygemelder sig, eller af anden årsag hopper fra vagten, informeres kunden så hurtigt som muligt, og så starter hele denne arbejdsgang forfra. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at en kunde kan vælge at udelukke en vikar, hvis de vurderer at der har været for mange aflysninger.

Hvis der sker ændringer i vagten (ekstratid / overtid), eller hvis du skal have godtgørelse for kørsel, enten til/fra eller i tjeneste, skal du kontakte os hurtigst muligt, således at det kan påføres din næste lønudbetaling.

Lønnen udbetales tirsdag i ulige uger.