PlejeVikar ApS er godkendt af Sundhedsstyrelsen og har, som medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, overenskomst med DSR (Dansk Sygeplejeråd) og FOA.

PlejeVikar lægger naturligvis stor vægt på, at overenskomster overholdes.

Den gældende overenskomst betyder bl.a. at du er sikret indbetaling til pension, feriepenge samt udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Hvis du kører i egen bil, og har mere end 15 km. hver vej til en opgave, udbetales der kørselsgodtgørelse efter gældende regler (i 2021 er taksten 3,44 kr. pr. km) Vi beregner automatisk din kørselsgodtgørelse ud fra de oplysninger du sender til os efter endt vagt. Kørselsgodtgørelsen udbetales med din løn.

Hvis du aftaler med en kunde, at du kører i egen bil på en vagt i hjemmeplejen, er du ligeledes berettiget til kørselsgodtgørelse. Her er det vigtigt, at du ringer ind til os umiddelbart efter din vagt og oplyser os om hvor mange kilometer du har kørt.

Du får udbetalt løn hver 14. dag (tirsdag i ulige uger).

Feriepenge skal søges elektronisk. Du får en besked i E-boks om at du har feriepenge som du kan søge via borger.dk.

PlejeVikar er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, som har sekretariat hos Dansk Erhverv, som er vores forhandlingspart ved overenskomstforhandlinger.

Overenskomster forhandles typisk for tre år ad gangen, så du vil oftest kende regulering i løn, tillæg mm.
Den nuværende overenskomst er gældende fra marts 2020 til marts 2023.