PlejeVikar ApS er godkendt af Sundhedsstyrelsen og har, som medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, overenskomst med DSR (Dansk Sygeplejeråd) og FOA.

PlejeVikar lægger naturligvis stor vægt på, at overenskomster overholdes.

Det betyder bl.a. at du er sikret feriepenge og pensionsindbetaling, samt at du får udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du er berettiget til det.

Hvis du kører i egen bil, og har mere end 15 km. hver vej til en opgave, så udbetales der kørselsgodtgørelse efter gældende regler (i 2017 er det kr. 3,53 pr. km.)
Vi beregner automatisk din kørselsgodtgørelse, som udbetales sammen med lønnen.

Hvis du aftaler med en kunde, at du kører i egen bil på en vagt i hjemmeplejen, så er du ligeledes berettiget til kørselsgodtgørelse. Her er det vigtigt, at du ringer ind til os umiddelbart efter vagter, og oplyser os om hvor mange km. du har kørt.

Lønnen udbetales hver 14. dag (tirsdag i ulige uger).
Feriepenge skal søges elektronisk via det feriekort du modtager i e-boks i starten af året. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og du kan tidligst søge dine feriepenge en måned inden ferien skal afholdes.

Vores brancheforening hører under Dansk Erhverv, som er vores forhandlingspart ved overenskomstforhandlingerne.
Overenskomster forhandles normalt for tre år, så du vil oftest kende udviklingen i løn mv. noget frem i tiden. Den nyeste overenskomst går fra 2017 til 2020.