OVERENSKOMSTER

Som vikar hos PlejeVikar ApS arbejder du under ordnede forhold. Vi er godkendt af sundhedsstyrelsen og vi er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, som er en brancheforening under Dansk Erhverv.

Vikarbureauernes Brancheforening er vores forhandlingspart i overenskomstforhandlingerne med FOA og DSR. Overenskomsterne forhandles typisk for to år ad gangen og du vil herefter kende din timeløn, tillæg mm. samt hvornår de reguleres for hele overenskomstperioden.
Den nuværende overenskomst er gældende fra marts 2023 til og med februar 2025.
De gældende overenskomster man som vikar hos PlejeVikar er omfattet af, betyder bl.a. at du er sikret indbetaling til pension, feriepenge og udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Pension
Som vikar er du berettiget til at få indbetalt til pension. PlejeVikar indbetaler i alt 9 % af din løn til pension. 8 % af disse indbetales af PlejeVikar og de resterende 1 % er egenbetaling.

Feriepenge
Du er berettiget til Feriepenge og du skal søge om disse elektronisk. Du får besked i din digitale postkasse om at du har feriepenge, som du herefter kan søge via borger.dk.

Kørselsgodtgørelse
Hvis du har mere end 15 km hver vej til en opgave, udbetaler PlejeVikar kørselsgodtgørelse efter gældende regler. I 2024 er taksten på 3,79 kr. pr. km. Plejevikar beregner automatisk din kørselsgodtgørelse ud fra den adresse som du har angivet på din profil. Er det aftalt med en kunde, at du skal benytte egen bil på en vagt i hjemmeplejen, er du ligeledes berettiget til tjenestekørsel. De kilometer skal du selv informere PlejeVikar om efter endt vagt.
Din kørselsgodtgørelse samt tjenestekørsel udbetales med din løn, som udbetales tirsdag i ulige uger.

Har du nogen spørgsmål mht. overenskomster eller lignende, så kontakt os endelig.