Overenskomster

Som vikar hos PlejeVikar ApS arbejder du under ordnede forhold. Vi er godkendt af sundhedsstyrelsen og vi er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, som er en brancheforening under Dansk Erhverv.

Vikarbureauernes Brancheforening er vores forhandlingspart i overenskomstforhandlingerne med FOA og DSR. Overenskomsterne forhandles typisk for tre år ad gangen og du vil herefter kende din timeløn, tillæg mm. samt hvornår de reguleres for hele overenskomstperioden.
Den nuværende overenskomst er gældende fra marts 2020 til og med februar 2023.

De gældende overenskomster man som vikar hos PlejeVikar er omfattet af, betyder bl.a. at du er sikret indbetaling til pension, feriepenge og udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Pension
Som vikar er du berettiget til at få indbetalt til pension. PlejeVikar indbetaler i alt 8,4% af din løn til pension. 5,6 % af disse indbetales af PlejeVikar og de resterende 2,8 % er egenbetaling.

Feriepenge
Du er berettiget til Feriepenge og du skal søge om disse elektronisk. Du får besked i E-boks om at du har feriepenge, som du herefter kan søge via borger.dk.

Kørselsgodtgørelse
Hvis du kører i egen bil og har mere end 15 km hver vej til en opgave, udbetaler PlejeVikar kørselsgodtgørelse efter gældende regler. I 2021 er taksten på 3,44 kr. pr. km. PlejeVikar beregner automatisk din kørselsgodtgørelse ud fra oplysninger du sender til os efter endt vagt.

Kørselsgodtgørelsen udbetales med din løn, som udbetales tirsdag i ulige uger.

Såfremt du aftaler med en kunde, at du kører i egen bil på en vagt i hjemmeplejen, er du ligeledes berettiget til kørselsgodtgørelse. De kørte km skal PlejeVikar informeres om umiddelbart efter din vagt.

Har du nogen spørgsmål mht. overenskomster eller lignende, så kontakt os endelig.