PlejeVikar – leverandør inden for Serviceloven

Hos PlejeVikar kan vi skræddersy tilbud, der er tilpasset borgere med særlige behov inden for Servicelovens paragraffer på børne- og voksenområdet.

Vi tager afsæt i den enkelte borgers individuelle behov og vi dækker alle aspekter – både det sundhedsfaglige og psykosociale område.

Med PlejeVikar som leverandør får I:

 • Professionel støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Støtte til borgere med særlige sociale problemer
 • Støtte til borgere med særlige sociale problemer
 • Udvikling af færdigheder – tilpasset borgerens behov, ressourcer og muligheder
 • Sundhedsfaglig og socialpædagogisk indsats fra vores fagpersoner
 • Recovery – Meaning & Empowerment

Indsatsområder

Hos PlejeVikar samarbejder vi via afklaringsforløb, så vi i fællesskab kan målrette indsatsen for borgeren. Vi tilpasser løbende vores indsats i forbindelse med statusmøder med sagsbehandlere.

 • Socialpædagogisk bistand
 • Sundhedsfaglig bistand
 • Recovery og psykosocial rehabilitering
 • Problemskabende adfærd
 • 104 – aktivitet og samværstilbud
 • Familie, social sikring og personlig integritet
 • Nedsat fysisk funktionsevne
 • Psykisk sårbare
 • Bostøtte og hjemmevejledning
 • Aldersbetingede lidelser
 • 84 – aflastning af pårørende til syge/demente borgere i eget hjem
 • 85 serviceydelser på det sociale område for udsatte og handicappede

Kontakt Heidi for nærmere information

Heidi Sjørup nielsen

Heidi Sjørup nielsen

Telefon: +45 70 110 230
Mail: plejevikar@plejevikar.dk