Leverandør inden for serviceloven

Vi skræddersyr tilbud, tilpasset borgere med særlige behov, inden for servicelovens paragraffer på børne- og voksenområdet.

Vores indsats tager afsæt i den enkelte borgers individuelle behov, så vi dækker alle aspekter – både det sundhedsfaglige og psykosociale område.

Med os som leverandør får I:

 • Professionel støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Støtte til borgere med særlige sociale problemer
 • Sundhedsfaglig og socialpædagogisk indsats fra vores fagpersoner
 • Udvikling af færdigheder – tilpasset borgers behov, ressourcer og muligheder
 • Recovery – Meaning & Empowerment

Indsatsområder

Vi samarbejder via afklaringsforløb, så vi i fællesskab kan målrette indsatsen for borgeren. I forbindelse med statusmøder med sagsbehandlere, tilpasser vi løbende indsatsen.

 • Socialpædagogisk bistand
 • Sundhedsfaglig bistand
 • Recovery og psykosocial rehabilitering
 • Problemskabende adfærd
 • § 104 – aktivitet og samværstilbud
 • Familie, social sikring og personlig integritet
 • Nedsat fysisk funktionsevne
 • Psykisk sårbare
 • Bostøtte og hjemmevejledning
 • Aldersbetingede lidelser
 • § 84 – aflastning af pårørende til syge/demente borgere i eget hjem
 • § 85 serviceydelser på det sociale område for udsatte og handicappede

Kontakt Heidi for nærmere information

Heidi Sjørup nielsen

Heidi Sjørup nielsen

Telefon: +45 70 110 230
Mail: plejevikar@plejevikar.dk